Karikatúra Grega Perryho takmer vystihuje aj slovenskú realitu.

Muž zarobí 1 Euro, žena 78 centov. Rozdiely v platoch sa neznižujú.

Daniel Rabina Blog

Téma rozdielov v príjmoch mužov a žien sa z času na čas objaví v médiách, preletí nimi ako kométa a rovnako rýchlo i zhasne. A pritom ide o tému, ktorá sa týka jednoznačnej diskriminácie síce tesnej, ale predsalen väčšinovej časti populácie. Podľa údajov z roku 2017 na Slovensku žilo 2 786 606 žien a 2 656 514 mužov. Dáta v novej Štatistickej ročenke Slovenskej republiky potvrdili, že rozdiely v platoch mužov a žien sa neznižujú.

Podľa Štatistického úradu SR zarábali muži v roku 2017 mesačne 1233 Eur v hrubom. Ženy zarábali 960 Eur. Priemerný mesačný zárobok žien teda tvorí iba 78 % z mužskej priemernej mzdy. Je síce pravda, že prvé roky po vstupe do Európskej únie boli pre Slovensko obdobím postupného vyrovnávania rozdielu, no od roku 2008 sme svedkami stagnácie. Inými slovami – rozdiel v mužských a ženských sa za ostatných 10 rokov vôbec neznížil.

Pokiaľ ste muž a máte to šťastie, že ste sa stali generálnym riaditeľom firmy, tak priemerne zarobíte 3334 Eur. Ako žena na rovnakej pozícii zarobíte 2842 Eur. Ak sa živíte ako šéfkuchár, mesačne zarobíte v priemere 944 Eur. No ako šéfkuchárka len 583 Eur.

Pokiaľ ideme po jednotlivých profesiách, zisťujeme, že rozdiely nemajú žiadnu logiku. Tá v niektorých prípadoch spočíva v zníženej fyzickej náročnosti pri ženských zamestnankyniach. Týka sa to robotníckych profesií, kedy je žene priradená menej náročná práca, preto zarába menej ako jej mužský kolega pracujúci na tej istej pozícii. Tieto prípady sú však z celkového pohľadu na trh práce zanedbateľné. Pri inom type profesií rozdiely nedávajú zmysel. Napríklad – pokiaľ ste muž a máte to šťastie, že ste sa stali generálnym riaditeľom firmy, tak priemerne zarobíte 3334 Eur. Ako žena na rovnakej pozícii zarobíte 2842 Eur. Ak sa venujete finančnému poradenstvu a ste chlap, tak priemerne zarobíte 2425 Eur. Ako žena na tej istej pozícii zarobíte 1788 Eur, teda o takmer 650 Eur menej! Pokiaľ ste účtovník, tak si priemerne prídete na 1504 Eur, pokiaľ účtovníčka, tak len na 1068 Eur. Ďalšie anomálie – ako všeobecný lekár zarobíte 1706 Eur, ako všeobecná lekárka 1504 Eur. Pokiaľ sa živíte ako šéfkuchár, mesačne zarobíte v priemere 944 Eur. No ako šéfkuchárka len 583 Eur. A tak ďalej…

Z 27 profesií, ktoré Štatistický úrad sledoval, možno len pri dvoch hovoriť o opačnom stave. Pokiaľ ste vodičom autobusu, električky, či trolejbusu, tak by ste mali v priemere zarobiť o 95 Eur menej ako vaša ženská kolegyňa. Podobné je to i pri profesii učiteľa základnej školy, kde chlap zarába 971 Eur, žena si príde na 1099 Eur. Zo sledovaných profesií možno len pri jednej hovoriť o takmer spravodlivom prístupe k odmeňovaniu mužov a žien. Ide o prácu v ozbrojených silách, kde ženy v priemere zarábajú o 8 Eur menej ako muži.

Prečo teda muž za tú istú prácu zarobí 1 Euro a žena len 78 centov?  Kde sú korene slovenskej mzdovej nerovnosti? A čo sa s tým dá robiť? Týmto a ďalším otázkam sa budem venovať v ďalších textoch.

Na záver niekoľko úryvkov zo Zákonníka práce (§119a/1-4): Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia.“  Alebo: „Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty.“

Potvrdzuje slovenská realita text zákona? Ani náhodou.

 

ZDROJ: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018, Veda, 2018. s 561-562.

Zdieľať: